Wersja oprogramowania

Wyświetl aktualną wersję oprogramowania aparatu.

  1. przycisk
  2. (organizować coś)
  3. przycisk
  4. Wersja oprogramowania
  5. przycisk