Braketing ekspozycji

Ekspozycję (jasność) można zmieniać automatycznie podczas zdjęć seryjnych. Jest to przydatne podczas fotografowania, gdy trudno jest wyregulować jasność obrazu.

  1. Ustaw pokrętło wyboru trybu w pozycji , , lub
  2. przycisk
  3. Braketing ekspozycji
  4. przycisk
OpcjaOpis
Wyłączony
(ustawienia domyślne)
Braketing ekspozycji nie jest wykonywany.
±0,3Gdy spust migawki jest wciśnięty do końca, 3 zdjęcia są robione po kolei, a aparat zmienia ekspozycję o 0, –0,3 i +0,3 w stosunku do zdjęć.
±0,7Gdy spust migawki jest wciśnięty do końca, 3 zdjęcia są robione po kolei, a aparat zmienia ekspozycję o 0, -0,7 i +0,7 w stosunku do zdjęć.
±1,0Gdy spust migawki jest wciśnięty do końca, 3 zdjęcia są robione po kolei, a aparat zmienia ekspozycję o 0, -1,0 i +1,0 w stosunku do zdjęć.

Uwagi dotyczące [ Braketing ekspozycji ]

  • [ Bracketing ekspozycji ] nie jest dostępny w (tryb ręczny.
  • Gdy kompensacja ekspozycji i [ ±0,3 ], [ ±0,7 ] lub [ ±1,0 ] w [ Braketing ekspozycji ] są ustawione jednocześnie, stosowane są połączone wartości kompensacji ekspozycji.
  • Ta funkcja może nie być dostępna w połączeniu z innymi funkcjami.
    Funkcje, których nie można używać jednocześnie podczas fotografowania