Elektroniczna VR

Wybierz ustawienie redukcji drgań używane podczas nagrywania filmów.

  1. Tryb strzelania
  2. przycisk
  3. (menu filmów)
  4. przycisk
  5. Elektroniczna VR *
  6. przycisk
  1. Możesz także wybrać, naciskając przycisk w Tryb (filmowanie ręczne).
OpcjaOpis
Na
(ustawienia domyślne)
Wykonuje elektroniczną VR.
  • Kąt widzenia (tj. obszar widziany w kadrze) staje się węższy.
  • Gdy menu ustawień [ Redukcja drgań ] jest ustawiona na [ Normalna ], [ Aktywna ], [ Normalna (najpierw kadrowanie) ] lub [ Aktywna (najpierw kadrowanie) ], optyczna redukcja drgań jest wykonywana jednocześnie.
WyłączonyNie wykonuje elektronicznej VR.

Uwagi na temat [ Elektroniczna VR ]

Po wybraniu opcji [ 2160/30p ], [ 2160/25p ] lub filmu HS w [ Opcje filmów ] ustawienie zostaje ustalone na [ Wył .].