Redukcja szumu wiatru

Redukuje dźwięk wytwarzany podczas przechodzenia wiatru nad mikrofonem podczas nagrywania filmu.

  1. Tryb strzelania
  2. przycisk
  3. (menu filmów)
  4. przycisk
  5. Redukcja szumu wiatru *
  6. przycisk
  1. Możesz także wybrać, naciskając przycisk w Tryb (filmowanie ręczne).
OpcjaOpis
NaRedukcja szumu wiatru jest włączona.
Wyłączony
(ustawienia domyślne)
Redukcja szumu wiatru jest wyłączona.

Uwagi dotyczące funkcji [ Redukcja szumu wiatru ]

  • Po wybraniu opcji [ .] inne dźwięki mogą być słabo słyszalne podczas odtwarzania.
  • Po wybraniu opcji filmu HS w [ Opcje filmów ] ustawienie zostaje ustalone na [ Wył .].