Zoom mikrofonu

Zgodnie z kątem widzenia, aparat rejestruje dźwięki na dużym obszarze w pozycji zoomu szerokokątnego, a dźwięki na ograniczonym obszarze w pozycji zoomu teleobiektywu.

  1. Tryb strzelania
  2. przycisk
  3. (menu filmów)
  4. przycisk
  5. Mikrofon z zoomem *
  6. przycisk
  1. Możesz także wybrać, naciskając przycisk w Tryb (filmowanie ręczne).
OpcjaOpis
Na
(ustawienia domyślne)
Mikrofon zoom jest włączony.
WyłączonyMikrofon zoom jest wyłączony.

Uwagi dotyczące [ Zoom mikrofonu ]

Ustawienie zostaje ustalone na [ Wył ] w następujących sytuacjach:

  • Gdy opcja filmu HS jest wybrana w [ Opcje filmów ]
  • Gdy podłączony jest mikrofon zewnętrzny