Częstotliwość wyświetlania klatek

Wybierz szybkość klatek używaną podczas nagrywania filmów. Po zmianie ustawienia szybkości klatek zmieniają się opcje, które można ustawić w [ Opcje filmów ].

  1. Tryb strzelania
  2. przycisk
  3. (menu filmów)
  4. przycisk
  5. Szybkość klatek *
  6. przycisk
  1. Możesz także wybrać, naciskając przycisk w Tryb (filmowanie ręczne).
OpcjaOpis
30 kl./s (30p/60p)Nadaje się do odtwarzania na telewizorze w standardzie NTSC .
25 kl./s (25p/50p)Nadaje się do odtwarzania na telewizorze w standardzie PAL .