Czułość mikrofonu zewnętrznego

Ustaw czułość mikrofonu podłączonego do złącza mikrofonu zewnętrznego aparatu.
Tę opcję można ustawić tylko wtedy, gdy podłączony jest mikrofon zewnętrzny.

  1. Tryb strzelania
  2. przycisk
  3. (menu filmów)
  4. przycisk
  5. Czułość mikrofonu zewnętrznego *
  6. przycisk
  1. Możesz także wybrać, naciskając przycisk w Tryb (filmowanie ręczne).
OpcjaOpis
Automatyczna czułość
(ustawienia domyślne)
Czułość mikrofonu zewnętrznego jest ustawiana automatycznie.
Czułość ręcznaCzułość mikrofonu zewnętrznego ustawiana jest ręcznie.

Korzystanie z ekranu czułości ręcznej