Obróć obraz

Określ orientację, w jakiej zapisane obrazy są wyświetlane podczas odtwarzania. Zdjęcia można obracać o 90 stopni w prawo lub 90 stopni w lewo.
Obrazy zapisane w orientacji „wysokiej” można obracać o maksymalnie 180 stopni w dowolnym kierunku.

 1. Tryb odtwarzania
 2. przycisk
 3. Obróć obraz
 4. przycisk
 1. Użyj wybieraka wielofunkcyjnego lub obróć, aby wybrać obraz, który chcesz obrócić, a następnie naciśnij przycisk.
  • Przesuń dźwignię zoomu w kierunku ( ), aby przełączyć się na widok pełnoekranowy, lub ( ), aby przejść do odtwarzania miniatur.
 2. Posługiwać się lub obróć wybierak wielofunkcyjny, aby obrócić o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara ( 1 ), i użyj lub obróć wybierak wielofunkcyjny, aby obrócić o 90 stopni w lewo ( 2 ).
 3. wciśnij przycisk, aby zastosować orientację.
  • Informacje o orientacji są zapisywane wraz z obrazem.