Wyświetlanie sekwencji

Wybierz metodę używaną do wyświetlania obrazów w sekwencji.

  1. Tryb odtwarzania
  2. przycisk
  3. Wyświetlanie sekwencji
  4. przycisk
OpcjaOpis
Indywidualne zdjęciaWyświetla każdy obraz w sekwencji indywidualnie. jest wyświetlany na ekranie odtwarzania.
Tylko kluczowe zdjęcie
(ustawienia domyślne)
Wyświetla tylko kluczowe zdjęcie dla obrazów w sekwencji.
wciśnij na ekranie odtwarzania, aby wyświetlić obrazy w kolejności.
Oglądanie obrazów w sekwencji