Automatyczne przełączanie wizjera elektronicznego

Automatyczne przełączanie wizjera elektronicznego (wizjera elektronicznego).

  1. przycisk
  2. (organizować coś)
  3. przycisk
  4. Automatyczne przełączanie wizjera elektronicznego
  5. przycisk
OpcjaOpis
Na
(ustawienia domyślne)
Gdy zbliżysz twarz do wizjera, czujnik oka reaguje na to, a ekran automatycznie przełącza się z monitora na wizjer.
WyłączonyNawet po zbliżeniu twarzy do wizjera wyświetlacz nie jest przełączany na wizjer.