Przycisk blokady AE/AF

Ustaw funkcję, która ma być wykonywana, gdy Przycisk (AE-L/AF-L) jest naciśnięty podczas fotografowania.

  1. przycisk
  2. (organizować coś)
  3. przycisk
  4. Przycisk blokady AE/AF
  5. przycisk
OpcjaOpis
Blokada AE/AF
(ustawienia domyślne)
Przytrzymaj przycisk, aby zablokować zarówno ostrość, jak i ekspozycję. Podczas nagrywania filmów ostrość i ekspozycja pozostają zablokowane po naciśnięciu przycisku przycisk. Aby odblokować, ponownie naciśnij przycisk.
Tylko blokada AEPrzytrzymaj przycisk, aby zablokować ekspozycję. Podczas nagrywania filmów ekspozycja pozostaje zablokowana po naciśnięciu przycisku przycisk. Aby odblokować, ponownie naciśnij przycisk.
Blokada AE (przytrzymaj)wciśnij przycisk, aby zablokować ekspozycję. Aby odblokować, ponownie naciśnij przycisk.
Tylko blokada AFPrzytrzymaj przycisk, aby zablokować ostrość. Podczas nagrywania filmów ostrość pozostaje zablokowana po naciśnięciu przycisku przycisk. Aby odblokować, ponownie naciśnij przycisk.