Ustawienia dźwięku

Ustaw dźwięki operacji.

  1. przycisk
  2. (organizować coś)
  3. przycisk
  4. Ustawienia dźwięku
  5. przycisk
OpcjaOpis
Dźwięk przyciskuPo wybraniu opcji [ Włącz ] (ustawienie domyślne) aparat emituje jeden sygnał dźwiękowy podczas wykonywania czynności, dwa sygnały dźwiękowe po ustawieniu ostrości na obiekcie i trzy sygnały dźwiękowe w przypadku wystąpienia błędu.
  • Dźwięki są wyłączone podczas korzystania z trybu Obserwacja ptaków lub programu tematycznego [ Portret zwierzaka ].
Dźwięk migawkiW przypadku wybrania opcji [ ] (ustawienie domyślne) dźwięk migawki jest emitowany po zwolnieniu migawki.
  • Dźwięk migawki nie jest odtwarzany podczas korzystania z trybu zdjęć seryjnych (z wyjątkiem opcji [ Szybkie i wolne ]), podczas korzystania z braketingu ekspozycji, podczas nagrywania filmów, podczas korzystania z trybu obserwacji ptaków lub podczas korzystania z funkcji [ Łatwa panorama ] lub [ Zwierzęta portret ] tryb sceny.