Automatyczne wyłączanie

Ustaw czas, po jakim aparat przechodzi w tryb czuwania.

  1. przycisk
  2. (organizować coś)
  3. przycisk
  4. Automatyczne wyłączanie
  5. przycisk

Ustawianie funkcji automatycznego wyłączania

Czas, jaki upływa, zanim aparat przejdzie w tryb czuwania, jest ustalony w następujących sytuacjach:

  • Gdy wyświetlane jest menu: 3 minuty (gdy autowyłączanie jest ustawione na [ 30 s ] lub [ 1 min ])
  • Gdy zasilacz jest podłączony: 30 minut