Zresetuj numerację plików

Zresetuj numerację plików.

 1. przycisk
 2. (organizować coś)
 3. przycisk
 4. Zresetuj numerację plików
 5. przycisk

Uwagi dotyczące [ Resetuj numerację plików ]

[ Zresetuj numerację plików ] nie można zastosować, gdy numer folderu osiągnie 999, aw folderze znajdują się obrazy. Zmień kartę pamięci lub użyj opcji [ Formatuj kartę ], aby sformatować kartę pamięci.

 • [ Resetuj numerację plików ] nie można wykonać, gdy przełącznik ochrony przed zapisem na karcie pamięci znajduje się w pozycji „blokada”. Przesuń przełącznik ochrony przed zapisem do pozycji „zapis”.
  Wkładanie baterii i karty pamięci , Karty pamięci

Foldery do przechowywania plików

Zdjęcia i filmy zarejestrowane lub nagrane tym aparatem są zapisywane w folderach na karcie pamięci.

 • Kolejne numery są dodawane do nazw folderów w kolejności rosnącej, zaczynając od „100” i kończąc na „999” (nazwy folderów nie są wyświetlane w aparacie).
 • Nowy folder jest tworzony w następujących sytuacjach:
  • Gdy liczba plików w folderze osiągnie 999
  • Gdy plik w folderze ma numer „ 9999
  • Po wykonaniu [ Resetuj numerację plików ]
 • Za każdym razem, gdy wykonywana jest seria zdjęć przy użyciu fotografowania z interwalometrem, tworzony jest nowy folder, a zdjęcia są zapisywane w tym folderze z numerami plików zaczynającymi się od „0001”.