Szczytowe

Podczas ręcznego ustawiania ostrości, ustawianie ostrości jest wspomagane przez podświetlenie obszarów, które są wyostrzone na biało na obrazie wyświetlanym na ekranie.

  1. przycisk
  2. (organizować coś)
  3. przycisk
  4. Szczytowe
  5. przycisk
OpcjaOpis
Na
(ustawienia domyślne)
Peaking jest włączony.
WyłączonyPeaking jest wyłączony.

Uwagi dotyczące osiągania szczytów

Po włączeniu aparatu lub po przełączeniu z trybu odtwarzania do trybu fotografowania, wyświetlanie wartości szczytowych jest wyłączone.
Obróć pokrętło boczne lub naciśnij wybierak wielofunkcyjny .
Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości
Szczytowe