Zmiękczanie skóry

Zmiękcza odcienie skóry.

 1. Tryb odtwarzania
 2. wybierz obraz
 3. przycisk
 4. Zmiękczanie skóry
 5. przycisk
 1. Użyj wybieraka wielofunkcyjnego wybierz żądany poziom efektu i naciśnij przycisk.
  • Aby wyjść bez zapisywania kopii, naciśnij .
 2. Wyświetl podgląd wyniku i naciśnij przycisk.
  • Edytowana twarz jest powiększana.
  • Jeśli edytowano więcej niż jedną twarz, naciśnij aby zmienić wyświetlaną twarz.
  • Aby zmienić poziom efektu, naciśnij i wróć do kroku 1.

Uwagi dotyczące [ Miękki odcień skóry ]

 • Odcienie skóry można ulepszyć dla maksymalnie 12 twarzy, zaczynając od tej znajdującej się najbliżej środka kadru i przesuwając się na zewnątrz.
 • W zależności od kierunku, w którym zwrócone są twarze, lub jasności twarzy, aparat może nie być w stanie dokładnie wykryć twarzy lub funkcja miękkiego odcienia skóry może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
 • Jeśli nie zostaną wykryte żadne twarze, zostanie wyświetlone ostrzeżenie, a ekran powróci do menu odtwarzania.