Menu fotografowania (wspólne we wszystkich trybach fotografowania)