Oglądanie obrazów na telewizorze

Aparat można podłączyć do telewizora za pomocą dostępnego w sprzedaży kabla HDMI , aby wyświetlać na telewizorze zdjęcia i filmy zarejestrowane aparatem.

Uwagi dotyczące podłączania aparatu do telewizora

 • Upewnij się, że akumulator aparatu jest wystarczająco naładowany. Jeśli używany jest zasilacz sieciowy EH-5d i złącze zasilania EP-5C (oba dostępne osobno), aparat można zasilać z gniazdka elektrycznego. W żadnym wypadku nie używaj zasilacza sieciowego innego niż EH-5d . Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować przegrzanie lub uszkodzenie aparatu.
 • Aby uzyskać informacje o metodach podłączania i dalszych operacjach, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do telewizora oprócz tego dokumentu.
 1. Wyłącz aparat.
 2. Użyj dostępnego w sprzedaży kabla HDMI , aby podłączyć mikrozłącze HDMI aparatu (typ D) do portu wejściowego HDMI telewizora.
  • Sprawdź kształt i kierunek wtyczek i nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczek pod kątem.
 3. Ustaw wejście telewizora na wejście zewnętrzne.
  • Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z telewizorem.
 4. Naciśnij i przytrzymaj (odtwarzanie), aby włączyć aparat.
  • Obrazy są wyświetlane na telewizorze.
  • Ekran aparatu się nie włącza.
  • Po włączeniu aparatu włącznikiem zasilania na ekranie telewizora zostanie wyświetlony ekran fotografowania. Aby wyświetlić przechwycone obrazy i filmy na telewizorze, naciśnij przycisk aby przejść do trybu odtwarzania.

Uwagi dotyczące podłączania kabla HDMI

W przypadku korzystania z kabla USB aparat nie może przesyłać sygnału HDMI do telewizora.

Odtwarzanie filmów 4K

Aby odtwarzać filmy nagrane w rozdzielczości [ 2160/30p ] ( 4K UHD ) lub [ 2160/25p ] ( 4K UHD ) w jakości obrazu 4K UHD , użyj telewizora i kabla HDMI , które są zgodne z 4K. Wybierz także menu ustawień [ HDMI ] [ Czyste wyjście HDMI ] [ Wył .].

 • Podczas odtwarzania filmów 4K na niektórych telewizorach pierwszych kilka sekund może nie być wyświetlanych, ponieważ dostosowanie wyświetlania przez telewizor do sygnału wyjściowego aparatu zajmuje trochę czasu.