Przesyłanie obrazów do komputera

Podłącz aparat za pomocą dostarczonego kabla USB. Następnie możesz użyć oprogramowania Nikon NX Studio, aby skopiować zdjęcia do komputera w celu przeglądania i edycji.

Instalowanie NX Studio
Kopiowanie zdjęć do komputera za pomocą NX Studio

Instalowanie NX Studio

Do instalacji NX Studio potrzebne będzie połączenie z Internetem. Odwiedź witrynę firmy Nikon, aby zapoznać się z wymaganiami systemowymi i innymi informacjami.

Kopiowanie zdjęć do komputera za pomocą NX Studio

Zobacz pomoc online, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

 1. Podłącz aparat do komputera.
  • Po wyłączeniu aparatu i upewnieniu się, że karta pamięci jest włożona, podłącz dostarczony kabel USB zgodnie z ilustracją.
 2. Włącz aparat.
  • Uruchomi się komponent Nikon Transfer 2 w NX Studio. Oprogramowanie do przesyłania zdjęć Nikon Transfer 2 jest instalowane z programem NX Studio.
  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wybranie programu, wybierz Nikon Transfer 2 .
  • Jeśli Nikon Transfer 2 nie uruchomi się automatycznie, uruchom NX Studio i kliknij ikonę „Importuj”.
 3. Kliknij [ Rozpocznij transfer ].
  • Zdjęcia z karty pamięci zostaną skopiowane do komputera.
 4. Wyłącz aparat.
  • Odłącz kabel USB po zakończeniu przesyłania.

Windows 10 i Windows 8.1

Systemy Windows 10 i Windows 8.1 mogą wyświetlać monit autoodtwarzania po podłączeniu aparatu.

Kliknij okno dialogowe, a następnie kliknij [ Nikon Transfer 2 ], aby wybrać Nikon Transfer 2 .

System operacyjny Mac

Jeśli Nikon Transfer 2 nie uruchomi się automatycznie, sprawdź, czy aparat jest podłączony, a następnie uruchom Image Capture (aplikację dostarczoną z systemem macOS) i wybierz Nikon Transfer 2 jako aplikację otwieraną po wykryciu aparatu.

Przesyłanie filmów

Nie próbuj przesyłać filmów z karty pamięci, gdy jest ona włożona do aparatu innej marki lub modelu. Może to spowodować usunięcie filmów bez ich przeniesienia.

Podłączanie do komputerów

 • Nie wyłączaj aparatu ani nie odłączaj kabla USB podczas przesyłania.
 • Nie używaj siły ani nie próbuj wkładać złączy pod kątem. Upewnij się również, że złącza są proste podczas odłączania kabla.
 • Zawsze wyłączaj aparat przed podłączeniem lub odłączeniem kabla.
 • Odłącz od komputera wszystkie inne urządzenia zasilane przez USB . Jednoczesne podłączenie aparatu i innych urządzeń zasilanych przez USB do tego samego komputera może spowodować awarię aparatu lub nadmierne zasilanie z komputera, co może spowodować uszkodzenie aparatu lub karty pamięci.
 • Upewnij się, że akumulator aparatu jest wystarczająco naładowany. Jeśli używany jest zasilacz sieciowy EH-5d i złącze zasilania EP-5C (oba dostępne osobno), aparat można zasilać z gniazdka elektrycznego. W żadnym wypadku nie używaj zasilacza sieciowego innego niż EH-5d . Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować przegrzanie lub uszkodzenie aparatu.

Koncentratory USB

Podłącz aparat bezpośrednio do komputera; nie podłączaj kabla przez koncentrator USB lub klawiaturę. Podłącz aparat do fabrycznie zainstalowanego portu USB.

Korzystanie z czytnika kart

Zdjęcia można również kopiować z karty pamięci włożonej do czytnika kart innej firmy. Należy jednak sprawdzić, czy karta jest kompatybilna z czytnikiem kart.