Zasilacz sieciowy EH-5d i złącze zasilania EP-5C

Gdy złącze zasilania jest włożone do aparatu i podłączony jest zasilacz sieciowy, aparat może być zasilany z gniazdka elektrycznego. Zasilacz sieciowy i złącze zasilania są dostępne osobno.

Podłączanie zasilacza sieciowego EH-5d i złącza zasilania EP-5C

  1. Otwórz pokrywę komory akumulatora/gniazda karty pamięci i wyjmij akumulator.
  2. Otwórz pokrywę złącza zasilania ( 1 ) i włóż złącze zasilania z biegunami dodatnim i ujemnym ustawionymi prawidłowo ( 3 ).
    • Całkowicie włóż kabel złącza zasilania do gniazda w komorze akumulatora ( 4 ) i zamknij pokrywę komory akumulatora/gniazda karty pamięci. Jeśli część kabla wystaje z gniazd, osłona lub kabel mogą ulec uszkodzeniu, gdy osłona jest zamknięta.
  3. Włóż wtyczkę prądu stałego zasilacza sieciowego do złącza wtykowego prądu stałego złącza zasilania.