Komunikaty o błędach

Sprawdź poniższe, jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Temperatura akumulatora jest podwyższona. Aparat wyłączy się.
Aparat wyłączy się, aby zapobiec przegrzaniu.

Karta pamięci jest zabezpieczona przed zapisem.
Ta karta nie może zostać użyta.
Nie można odczytać tej karty.

Karta nie jest sformatowana. Sformatować kartę?
Brak pamięci.
Nie można zapisać obrazu.
Obraz nie może być modyfikowany.
Nie można nagrać filmu.
Nie można zresetować numeracji plików.
Ustaw wybierak trybu ustawiania ostrości na MF.
Pamięć nie zawiera obrazów.
Plik nie zawiera danych obrazu.
Wszystkie obrazy są ukryte.
Tego obrazu nie można usunąć.
Podnieś lampę błyskową.
Wyłącz aparat i włącz go ponownie.
Błąd ustawienia lampy błyskowej
Błąd systemu
Włączono czyste wyjście HDMI. Wybierz tryb „Film ręczny”.

Temperatura akumulatora jest podwyższona. Aparat wyłączy się.
Aparat wyłączy się, aby zapobiec przegrzaniu.

Aparat wyłącza się automatycznie. Poczekaj, aż temperatura aparatu lub akumulatora ostygnie przed ponownym użyciem.

Karta pamięci jest zabezpieczona przed zapisem.

Przełącznik ochrony przed zapisem jest zablokowany. Odblokuj to.
Karty pamięci

Ta karta nie może zostać użyta.
Nie można odczytać tej karty.

Wystąpił błąd podczas dostępu do karty pamięci.

Karta nie jest sformatowana. Sformatować kartę?

Karta pamięci nie została sformatowana do użytku w aparacie.
Formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane na karcie pamięci. Jeśli chcesz zachować kopie obrazów, przed sformatowaniem karty pamięci wybierz opcję [ Nie ] i zapisz kopie na komputerze lub innym nośniku. Wybierz [ Tak ] i naciśnij aby sformatować kartę pamięci.
Karty pamięci

Brak pamięci.

Usuń obrazy lub włóż nową kartę pamięci.

Nie można zapisać obrazu.

Obraz nie może być modyfikowany.

Sprawdź, czy obrazy można edytować.
Ograniczenia dotyczące edycji obrazów , Nie można edytować obrazów.

Nie można nagrać filmu.

Wystąpił błąd przekroczenia limitu czasu podczas zapisywania filmu na karcie pamięci. Wybierz kartę pamięci o większej szybkości zapisu.
Karty pamięci, których można używać , Maksymalny czas nagrywania filmów

Nie można zresetować numeracji plików.

Nie można zresetować numeracji plików, ponieważ kolejny numer folderu osiągnął górny limit.
Zmień kartę pamięci lub użyj opcji [ Formatuj kartę ], aby sformatować kartę pamięci.

Ustaw wybierak trybu ustawiania ostrości na MF.

Gdy opcja [ Czyste wyjście HDMI ] jest ustawiona na [ Wł. ], a aparat jest podłączony do urządzenia zgodnego ze standardem HDMI, ustaw wybierak trybu ostrości na .
Korpus aparatu

Pamięć nie zawiera obrazów.

Włóż kartę pamięci zawierającą obrazy.

Plik nie zawiera danych obrazu.

Plik nie został utworzony ani edytowany w tym aparacie. Nie można wyświetlić pliku w tym aparacie.
Wyświetl plik za pomocą komputera lub urządzenia użytego do utworzenia lub edycji tego pliku.

Wszystkie obrazy są ukryte.

Tego obrazu nie można usunąć.

Obraz jest chroniony.
Wyłącz ochronę.
Chronić

Podnieś lampę błyskową.

Podczas fotografowania w trybie sceny [ Portret nocny ] lub [ Pod światło ] (z opcją [ HDR ] ustawioną na [ Wyłącz ]), podnieś wbudowaną lampę błyskową przed zrobieniem zdjęcia.

Wyłącz aparat i włącz go ponownie.

Wystąpił błąd w działaniu obiektywu.
Nie wywieraj nadmiernej siły na obiektyw.
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu aparatu działanie obiektywu powróci do normy.
Aparat jest włączony, ale nie reaguje.
Jeśli błąd nadal występuje nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu aparatu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon .

Błąd ustawienia lampy błyskowej

Ustawiono funkcję lampy błyskowej, której nie można używać w aparacie. Zmień ustawienie lampy błyskowej.
Lampy błyskowe (zewnętrzne lampy błyskowe)

Błąd systemu

Wystąpił błąd w obwodach wewnętrznych aparatu. Wyłącz aparat, wyjmij i włóż ponownie baterię, a następnie włącz aparat.
Aparat jest włączony, ale nie reaguje.
Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon .

Włączono czyste wyjście HDMI. Wybierz tryb „Film ręczny”.

Gdy opcja [ Czyste wyjście HDMI ] jest ustawiona na [ Wł. ], a aparat jest podłączony do urządzenia zgodnego ze standardem HDMI , obróć pokrętło trybu do pozycji Instrukcja filmowania.
Instrukcja filmowa