Uwagi dotyczące funkcji komunikacji bezprzewodowej

Informacje o środkach ostrożności dotyczących komunikacji bezprzewodowej w kraju zakupu można znaleźć w instrukcji dołączonej do aparatu.