Dbanie o produkt

Podczas używania lub przechowywania urządzenia należy przestrzegać środków ostrożności opisanych poniżej oraz ostrzeżeń zawartych w „ Dla własnego bezpieczeństwa ”.

Aparat
Bateria
Ładowarka AC
Karty pamięci

Aparat

Nie wywieraj silnego uderzenia na aparat

Produkt może działać nieprawidłowo, jeśli zostanie poddany silnym wstrząsom lub wibracjom. Ponadto nie należy dotykać obiektywu ani nie wywierać na nie siły.

Utrzymuj w suchości

Urządzenie ulegnie uszkodzeniu w przypadku zanurzenia w wodzie lub wystawienia na działanie wysokiej wilgotności.

Nie rozbierać

Pod żadnym pozorem nie demontuj kamery, ponieważ składa się ona z wielu precyzyjnych obwodów.

Unikaj nagłych zmian temperatury

Nagłe zmiany temperatury, na przykład podczas wchodzenia lub wychodzenia z ogrzewanego budynku w zimny dzień, mogą powodować kondensację pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby zapobiec kondensacji, umieść urządzenie w futerale lub plastikowej torbie przed wystawieniem go na nagłe zmiany temperatury.

Trzymaj się z dala od silnych pól magnetycznych

Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia w pobliżu sprzętu, który generuje silne promieniowanie elektromagnetyczne lub pola magnetyczne. Mogłoby to spowodować utratę danych lub awarię aparatu.

Nie kieruj obiektywu na słońce

Podczas fotografowania lub pozostawiania aparatu bez osłony obiektywu należy unikać kierowania obiektywu na słońce lub inne silne źródła światła. Silne źródła światła, takie jak światło słoneczne, są skoncentrowane przez obiektyw, co może powodować deformację wewnętrznych części obiektywu lub odbarwienie lub wypalenie przetwornika obrazu. Aparat może ulec uszkodzeniu, nawet gdy obiektyw jest skierowany w stronę słońca przez kilka sekund, szczególnie gdy obiektyw jest w pozycji teleobiektywu.
Aparat może nie być w stanie przeprowadzić kontroli ekspozycji, gdy wewnętrzne części obiektywu są zdeformowane.
Nierówności mogą pojawiać się na obrazach, gdy na przetworniku obrazu wystąpią odbarwienia lub wypalenia.
Zaleca się zakładanie pokrywki obiektywu, gdy aparat nie jest używany.

Lasery i inne jasne źródła światła

Nie kieruj laserów ani innych bardzo jasnych źródeł światła w stronę obiektywu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przetwornika obrazu aparatu.

Wyłącz produkt przed wyjęciem lub odłączeniem źródła zasilania lub karty pamięci

Nie wyjmuj baterii, gdy produkt jest włączony lub podczas zapisywania lub usuwania obrazów. Wymuszone odcięcie zasilania w takich okolicznościach może spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty pamięci lub obwodów wewnętrznych.

Uwagi dotyczące monitora

Bateria

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Ładowanie baterii

Sprawdź poziom naładowania baterii przed użyciem aparatu iw razie potrzeby wymień lub naładuj baterię.

Noszenie zapasowych baterii

Jeśli to możliwe, podczas robienia zdjęć przy ważnych okazjach noś ze sobą w pełni naładowane zapasowe akumulatory.

Korzystanie z baterii, gdy jest zimna

W chłodne dni pojemność akumulatorów ma tendencję do zmniejszania się. Jeśli wyczerpana bateria będzie używana w niskiej temperaturze, aparat może się nie włączyć. Przechowuj zapasowe baterie w ciepłym miejscu i wymieniaj je w razie potrzeby. Po ogrzaniu zimna bateria może odzyskać część swojego ładunku.

Zaciski baterii

Brud na stykach akumulatora może uniemożliwić działanie aparatu. Jeśli styki akumulatora ulegną zabrudzeniu, przed użyciem wytrzyj je czystą, suchą szmatką.

Ładowanie rozładowanej baterii

Włączenie lub wyłączenie aparatu, gdy do aparatu jest włożona rozładowana bateria, może skutkować skróceniem żywotności baterii. Przed użyciem naładuj rozładowany akumulator.

Przechowywanie baterii

Żywotność baterii

Znaczny spadek czasu, przez jaki w pełni naładowana bateria zachowuje ładunek, gdy jest używana w temperaturze pokojowej, wskazuje na konieczność wymiany baterii. Kup nową baterię.

Recykling zużytych baterii

Oddaj akumulatory do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami, pamiętając, aby najpierw zaizolować styki taśmą.

Ładowarka AC

Karty pamięci

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Formatowanie