Sprzątanie i przechowywanie

Czyszczenie
Składowanie

Czyszczenie

Nie używaj alkoholu, rozcieńczalników ani innych lotnych chemikaliów.

Składowanie

Wyjmij baterię, jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas.
Aby zapobiec pleśni lub pleśni, wyjmuj aparat z magazynu co najmniej raz w miesiącu. Włącz aparat i zwolnij migawkę kilka razy przed ponownym odłożeniem aparatu.
Nie przechowuj aparatu w żadnym z następujących miejsc:

Aby przechowywać baterię, postępuj zgodnie ze środkami ostrożności w „ Przechowywanie baterii ”.