Nazwy plików

Plikom zapisanym w tym aparacie są przypisywane nazwy plików w następujący sposób.

PrzedmiotOpis
1 identyfikatorNie pokazano na ekranie aparatu.
  • DSCN : Oryginalne zdjęcia, filmy, zdjęcia utworzone za pomocą funkcji edycji filmów
  • RSCN : Przycięte kopie
  • SSCN : Małe kopie zdjęć
  • FSCN : Obrazy utworzone za pomocą funkcji edycji obrazu innej niż przycinanie i miniatury, filmy utworzone za pomocą funkcji edycji filmów
2 Numer plikuPrzypisywane w kolejności rosnącej, zaczynając od „0001” i kończąc na „ 9999 ”.
  • Za każdym razem, gdy wykonywana jest seria zdjęć przy użyciu fotografowania z interwalometrem, tworzony jest nowy folder, a zdjęcia są zapisywane w tym folderze z numerami plików zaczynającymi się od „0001”.
3 RozszerzenieWskazuje format pliku.
  • . JPG : zdjęcia JPEG
  • .NRW : zdjęcia RAW
  • . MP4 : Filmy

Uwagi

Gdy obrazy są rejestrowane z ustawieniem [ Jakość obrazu ] ustawionym na [ RAW+Wysoka ] lub [ RAW+Normal ], obrazy RAW i JPEG , które są zapisywane w tym samym czasie, otrzymują ten sam identyfikator i numer pliku. Para obrazów jest zapisywana w tym samym folderze i liczona jako jeden plik.