Znaki towarowe

Informacje o znakach towarowych

Licencja portfela patentowego AVC

Ten produkt jest objęty licencją AVC Patent Portfolio License na użytek osobisty i niekomercyjny użytkownika w celu (i) kodowania wideo zgodnie ze standardem AVC („wideo AVC ”) i/lub (ii) dekodowania wideo AVC , które zostało zakodowane przez konsumenta zaangażowanego w działalność osobistą i niekomercyjną i/lub zostało uzyskane od dostawcy wideo posiadającego licencję na udostępnianie wideo AVC . Żadna licencja nie jest udzielana ani dorozumiana na jakiekolwiek inne użycie. Dodatkowe informacje można uzyskać od MPEG LA, LLC

Zobacz https://www.mpegla.com .

Licencja FreeType (FreeType2)

Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Licencja MIT (HarfBuzz)

Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2020 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Wszelkie prawa zastrzeżone.