Monitor/tražilo

Informacije koje se prikazuju na ekranu menjaju se u zavisnosti od podešavanja kamere i stanja korišćenja.

Ekran snimanja
Ekran za reprodukciju
Informacije o nivou tona

Ekran snimanja

1Režim snimanja
Odabir načina snimanja (točkić načina rada)
2Način rada blica
Način rada blica
3Režim fokusa
Odabir načina fokusa
Korištenje ručnog fokusa
4Zoom
Makro krupni plan
Koristeći zum
5Žižna daljina (u formatu od 35 mm [135])
Koristeći zum
Zoom memorija
6Indikator fokusa
Snimanje fotografija
7Digitalno uvećanje
Koristeći zum
8Opcije filma (filmovi normalne brzine)
Opcije filma normalne brzine
9Opcije filma (HS filmovi)
Opcije HS filma
10Kvalitet slike
Kvalitet slike
11Veličina slike
Veličina slike
12Laka panorama
Laka panorama
13NR duge ekspozicije (kada je postavljeno [ Off ])
Duga ekspozicija NR
14Filter za smanjenje buke
Filter za smanjenje buke
15Smanjenje šuma vjetra (tokom snimanja filma)
Smanjenje buke vjetra
16
Smanjenje vibracija
Smanjenje vibracija
Electronic VR
Electronic VR

17Indikator ekspozicije
Indikator ekspozicije (kada je unačin rada)
18Kompenzacija ekspozicije blica
Flash exp. komp.
19Vrijednost kompenzacije ekspozicije
Kompenzacija ekspozicije
20Preostalo vrijeme snimanja filma
Osnovne operacije snimanja filma i reprodukcije filma
Maksimalno vrijeme snimanja filma
21Indikator spremnosti blica
Indikator spremnosti blica
22Broj preostalih ekspozicija (slike)
Snimanje fotografija
Broj slika koje se mogu sačuvati
23Omogući otpuštanje (kada memorijska kartica nije umetnuta)
Utor je prazan
24F-broj
, , , i modovima
25Brzina zatvarača
, , , i modovima
26Zaključavanje automatske ekspozicije (AE)/autofokusa (AF) (fotografija)
Zaključavanje fokusa
Dugme za zaključavanje AE/AF
27ISO osetljivost
ISO osetljivost
28Povezivanje AC adaptera za punjenje
29Nivo baterije
Snimanje fotografija
30Odredište putovanja
Vremenska zona i datum
31“Datum nije postavljen”
Vremenska zona i datum
treperi na ekranu.
32Pečat datuma
Pečat datuma
33Zaključavanje automatske ekspozicije (AE)/autofokusa (AF) (tokom snimanja filma)
Fokusiranje
Dugme za zaključavanje AE/AF

34Podaci o lokaciji
Podaci o lokaciji
35Wi-Fi komunikacija
Mrežni meni
36Bluetooth daljinski upravljač povezan
Uparivanje kamere i daljinskog upravljača
37Bluetooth komunikacija
Mrežni meni
38Način rada u avionu
Mrežni meni
39Balans bijele boje
Balans bijele boje
40COOLPIX Picture Control
Kontrola slike
41Aktivno D-Lighting
Aktivno D-Lighting
42Režim neprekidnog snimanja
Posmatranje ptica
Sport
Pet portret
Kontinuirano
43Pozadinsko osvjetljenje (HDR)
Pozadinsko osvetljenje
44Rafalno smanjenje šuma/pojedinačni snimak
Pejzaž
Izbliza
45Time-lapse film
Time-lapse film
46Bracketing ekspozicije
Bracketing ekspozicije
47Ručni/stativ
Noćni portret
Noćni pejzaž
48Višestruki exp. Lighten
Višestruki exp. Lighten
49Snimanje fotografija (tokom snimanja filma)
Snimanje fotografija tokom snimanja filmova
50Višestruka ekspozicija
Višestruka ekspozicija
51
Samookidač
Samookidač
Tajmer za osmeh
Tajmer za osmeh
Automatsko oslobađanje portreta kućnog ljubimca
Pet portret

52Područje fokusa (AF za pronalaženje cilja)
Korištenje AF za pronalaženje cilja
Režim AF područja
53Područje fokusa (centralno, ručno)
Posmatranje ptica
Zaključavanje fokusa
Režim AF područja
54Područje fokusa (prepoznavanje lica, detekcija kućnih ljubimaca)
Pet portret
Tajmer za osmeh
Korištenje detekcije lica
Režim AF područja
55Područje fokusa (praćenje subjekta)
Režim AF područja
Korištenje praćenja subjekta
56Područje spot mjerenja
Merenje
57Centralno ponderisano područje
Merenje
58Histogram
Postavke monitora
59Uokvirivanje obruba (režim [ Promatranje ptica ] ili [ Mjesec ], ili zumiranje sa brzim povratnim prikazom)
Posmatranje ptica
Mjesec
Korištenje povratnog zuma (privremeno proširenje vidljivog raspona)

60Mreža za uokvirivanje
Postavke monitora
61Virtuelni horizont
Postavke monitora
Virtuelni horizont

Ekran za reprodukciju

1Zaštiti
Zaštiti
2Prikaz sekvence (kada je odabrano [ Pojedinačne slike ])
Prikaz sekvence
3Omekšavanje kože
Omekšavanje kože
4Filter efekti
Filter efekti
5D-Lighting
D-Lighting
6Brzo retuširanje
Brzo retuširanje
7Označeno za otpremanje
Označi za otpremanje
8Broj trenutne slike/ukupan broj slika
9Dužina filma ili proteklo vrijeme reprodukcije
10Volume
Operacije tokom reprodukcije filma
11Omogući otpuštanje (kada memorijska kartica nije umetnuta)
Utor je prazan
12Kvalitet slike
Kvalitet slike
13Veličina slike
Veličina slike
14Opcije filma
Opcije filma
15Laka panorama
Laka panorama
16Mala slika
Mala slika
17Cropped
Rezati
18
Jednostavan vodič za reprodukciju panorame
Reprodukcija uz laku panoramu
Vodič za reprodukciju sekvence
Pregledanje i brisanje slika u nizu
19Vrijeme snimanja
20Datum snimanja
21Povezivanje AC adaptera za punjenje
22Nivo baterije
Snimanje fotografija
23Broj i vrsta datoteke
Imena datoteka
24Snimljeni podaci o lokaciji
Podaci o lokaciji

Informacije o nivou tona

Možete provjeriti gubitak detalja kontrasta u svjetlima i sjenama iz prikazanog histograma ili treperećeg prikaza za svaki nivo tona. Oni pružaju smjernice za podešavanje svjetline slike s funkcijama kao što je kompenzacija ekspozicije.

1Broj trenutne slike/ukupan broj slika
2Histogram
  • Histogram je grafikon koji prikazuje distribuciju tonova na slici. Horizontalna os odgovara svjetlini piksela, s tamnim tonovima lijevo i svijetlim tonovima desno. Vertikalna os prikazuje broj piksela.
3Nivo tona
  • Nivo tona označava nivo svjetline. Kada je nivo tona za proveru izabran pomoću džojstika ili ako ga rotirate, područje slike koje odgovara odabranom nivou tona treperi.
4ISO osetljivost
ISO osetljivost
5COOLPIX Picture Control
Kontrola slike
6Kvalitet slike/veličina slike
Kvalitet slike
Veličina slike
7Balans bijele boje
Balans bijele boje
8Vrijeme snimanja
Podešavanje kamere
Vremenska zona i datum
9Datum snimanja
Podešavanje kamere
Vremenska zona i datum
10Broj i vrsta datoteke
Imena datoteka
11Vrijednost kompenzacije ekspozicije
Kompenzacija ekspozicije
12Režim snimanja
Odabir načina snimanja (točkić načina rada)
13Brzina zatvarača
, , , i modovima
14F-broj
, , , i modovima