Lampica za uključenje (lampa za punjenje)

Lampica uključenja (lampica punjenja) se uključuje ili treperi u sljedećim situacijama.

StatusZnačenje
On
  • Uključuje se odmah nakon uključivanja kamere. Kada je monitor uključen, lampica za uključenje se gasi.
  • Kamera je povezana sa računarom pomoću USB kabla (kada je meni za podešavanje [ Punjenje putem kompjutera ] [ Isključeno ] je postavljeno, ili kada je punjenje završeno sa [ Auto ]).
  • Kamera je povezana na HDMI -kompatibilni uređaj pomoću HDMI kabla.
  • Koristi se elektronsko tražilo.
  • [ Višestruki exp. Osvetljenje ] režim scene je podešen na [ Star tragovi ] i snimanje je u toku.
Treperi
Brzo treperi