Prebacivanje informacija prikazanih na ekranu ( dugme)

Da biste promenili informacije koje se prikazuju na ekranu tokom snimanja ili reprodukcije, pritisnite dugme (prikaz). Također možete sakriti informacije.

Za pucanje
Za reprodukciju

Za pucanje

1 : Prikaži informacije 1

2 : kadar filma 1
Prikažite opseg filma u okviru.

3 : Prikaži samo mrežu kadriranja, histogram i virtuelni horizont 2

4 : Sakrij informacije

  1. Mreža kadriranja, histogram i virtuelni horizont se prikazuju u zavisnosti od podešavanja u meniju za podešavanje [ Postavke monitora ].
  2. Ako mreža kadriranja, histogram i virtuelni horizont nisu podešeni da se prikazuju u meniju za podešavanje [ Postavke monitora ], ovaj ekran neće biti prikazan.

Za reprodukciju

1 : Prikaži informacije

2 : Informacije o nivou tona (osim filmova)*
Prikažite histogram, nivo tona i informacije o snimanju.
Informacije o nivou tona

3 : Komentar slike, informacije o autorskim pravima*
Komentar na slici , informacije o autorskim pravima

4 : Sakrij informacije

  1. Ako se slike u nizu prikazuju pojedinačno i pritisnete dugme, informacije se prikazuju.
    Pregledanje i brisanje slika u nizu
    Prikaz sekvence