Otvaranje monitora

Napomene o monitoru

  • Podesivi domet monitora može biti ograničen kada je kabl ili dodatna oprema priključena na kameru.
  • Kada pomerate monitor, nemojte primenjivati preveliku silu i polako se pomerajte unutar podesivog opsega monitora kako se veza ne bi oštetila.