Reprodukcija slika

 1. Pritisnite dugme (reprodukcija) za ulazak u režim reprodukcije preko celog ekrana.
  • Ako pritisnete i zadržite dugme dok je kamera isključena, kamera se uključuje u režimu reprodukcije.
 2. Koristite džojstik da odaberete sliku za prikaz.
  • Koristite džojstik za prikaz prethodne slike, ili za prikaz sljedeće slike.
  • Pritisnite i držite za brzo kretanje kroz slike.
  • Slike se takođe mogu birati okretanjem džojstika.
  • Pritisnite Dugme (prikaz) za promjenu informacija prikazanih na ekranu svaki put.
  • Za reprodukciju snimljenog filma, pritisnite dugme.
  • Za povratak u režim snimanja pritisnite dugme ili okidač.
  • Pomjerite kontrolu zuma prema ( ) u režimu reprodukcije preko celog ekrana da biste uvećali sliku.
   Zum pri reprodukciji
  • U režimu reprodukcije preko celog ekrana, pomerite kontrolu zuma prema ( ) za prebacivanje u režim reprodukcije sličica i prikaz više slika na ekranu.
   Reprodukcija sličica/prikaz kalendara

Druge metode reprodukcije