Prebacivanje između monitora i tražila

Preporučuje se da koristite tražilo ( 1 ) kada svijetli uslovi otežavaju vidljivost monitora, na primjer kada ste na otvorenom na suncu.

Dioptrijsko podešavanje tražila

Kada je prikaz u tražilu teško vidljiv, podesite ga rotirajući kontrolu za podešavanje dioptrije ( 1 ) dok gledate kroz tražilo.