Tajmer za osmeh

Kada fotoaparat otkrije nasmejano lice, možete automatski snimiti sliku bez pritiskanja okidača.

 1. Pritisnite džojstik ( ).
  • Promenite bilo koji režim rada blica, ekspoziciju ili podešavanja menija snimanja pre pritiskanja .
 2. Odaberite [ Smile timer ] i pritisnite dugme.
  • Ako se postavka ne primjenjuje pritiskom na dugme, izbor će biti poništen.
 3. Kadrirajte sliku i sačekajte da se subjekt nasmeje bez pritiskanja okidača.
  • Usmjerite kameru na ljudsko lice.
  • Ako fotoaparat otkrije da se lice uokvireno dvostrukim okvirom smiješi, okidač se automatski otpušta.
  • Kad god kamera otkrije nasmejano lice, automatski otpušta zatvarač.
  • Okidač se takođe može koristiti za snimanje.
 4. Prekinite automatsko snimanje.
  • Da biste prekinuli automatsko snimanje sa tajmerom osmeha, vratite se na korak 1 i izaberite [ OFF ].

Bilješke o [ Smile timer ]

 • Kada je birač načina fokusa postavljen na (ručni fokus), [ Smile timer ] se ne može podesiti.
 • U nekim uslovima snimanja, kamera možda neće moći da detektuje lica ili osmehe.
  Napomene o detekciji lica

Kada treperi lampica samookidača

Kada koristite [ Smile timer ], lampica samookidača treperi kada fotoaparat otkrije lice i brzo treperi odmah nakon otpuštanja zatvarača.