Hrana

Koristite ovaj način kada snimate hranu. Također možete promijeniti nijansu.

 1. Okrenite točkić za izbor režima rada na
 2. dugme
 3. Hrana
 4. dugme
 1. Podesite nijansu pomoću komandnog točkića.
  • Postavka nijanse se čuva u memoriji fotoaparata čak i nakon što se kamera isključi.
 2. Kadrirajte objekat i snimite sliku.
  • Postavka načina fokusa ( Dostupni režimi fokusa ) se mijenja u [ Makro krupni plan ] i kamera automatski zumira do najbliže pozicije na kojoj može da fokusira.
  • Možete pomjeriti područje fokusa. Pritisnite dugme, koristite džojstik ili ga rotirajte da biste pomerili područje fokusa i pritisnite dugme da primenite postavku.