Portret

Koristite ovaj režim za snimanje portreta koji naglašavaju ljudske subjekte.

  1. Okrenite točkić za izbor režima rada na
  2. dugme
  3. Portret
  4. dugme