Sport

Dok se okidač drži do kraja, fotoaparat snima slike neprekidno.

  1. Okrenite točkić za izbor režima rada na
  2. dugme
  3. Sport
  4. dugme

Bilješke o [ Sportu ]

  • Brzina kadrova za kontinuirano snimanje može postati spora u zavisnosti od trenutne postavke kvaliteta slike, postavke veličine slike, korišćene memorijske kartice ili uslova snimanja.
    Memorijske kartice koje se mogu koristiti
  • Fokus, ekspozicija i nijansa za drugu i naredne slike su fiksirani na vrijednostima određenim s prvom slikom.