Vatromet

Kamera snima vatromet pri maloj brzini zatvarača.

  1. Okrenite točkić za izbor režima rada na
  2. dugme
  3. Vatromet
  4. dugme

Bilješke o [ emisija vatrometa ]

Kompenzacija ekspozicije se ne može koristiti.