Sumrak/zora

Koristite ovaj režim za snimanje pejzaža sa malo prirodnog svetla, na primer pre zore ili posle zalaska sunca.

  1. Okrenite točkić za izbor režima rada na
  2. dugme
  3. Sumrak/zora
  4. dugme