Selektivna boja

Zadržava samo odabranu boju i čini druge boje crno-bijelim.

  1. Okrenite točkić za izbor režima rada na
  2. dugme
  3. Selektivna boja
  4. dugme
  1. Koristite komandni točkić da izaberete željenu boju i pritisnite dugme da primenite boju.
    • Za promjenu odabira boje, pritisnite dugme ponovo.
  2. Kadrirajte objekat i snimite sliku.
    • Kamera se fokusira na područje u sredini kadra. Položaj područja se ne može pomjeriti.