Noćni portret

Koristite ovaj režim za snimanje večernjih i noćnih portreta koji uključuju pozadinske pejzaže.

  1. Okrenite točkić za izbor režima rada na
  2. dugme
  3. Noćni portret
  4. dugme
OpcijaOpis
Ručni
(podrazumevana postavka)
U poređenju sa upotrebom [ Tripod ], fotoaparat postavlja nešto veću brzinu zatvarača u skladu sa uslovima snimanja kako bi sprečio podrhtavanje fotoaparata.
StativOdaberite kada snimate sa kamerom stabilizovanom na alatu kao što je stativ.
  1. Odaberite [ Ručni ] ili [ Stativ ].
  2. Podignite ugrađeni blic.
  3. Kadrirajte objekat i snimite sliku.
    • Jedna slika se snima pri maloj brzini zatvarača.

Bilješke o [ stativu ]

Smanjenje vibracija je onemogućeno bez obzira na meni za podešavanje [ Smanjenje vibracije ] postavka. Pogledajte “ Korišćenje stativa ” kada koristite stativ.