Kreativni način rada (primjena efekata prilikom snimanja)

Primijenite efekte na slike tokom snimanja.

 1. Okrenite točkić za izbor režima rada na .
 2. Pritisnite dugme.
  • Prikazuje se ekran za odabir efekta.
 3. Koristite džojstik za odabir efekta ( 1 ).
  • Grupa efekata ( 2 ) se može promeniti rotiranjem komandnog točkića.
  • Da izađete bez čuvanja izbora, pritisnite .
 4. Za podešavanje efekta pritisnite .
  • Ako ne želite da podesite efekat, pritisnite dugme za prelazak na korak 7.
 5. Koristi da označite željenu opciju, a zatim pritisnite .
  • Odaberite [ Količina ], [ Kompenzacija ekspozicije ], [ Kontrast ], [ Nijansa ], [ Zasićenost ], [ Filter ] ili [ Periferno osvjetljenje ]. Opcije koje se mogu odabrati razlikuju se ovisno o grupi.
 6. Koristi da podesite nivo efekta i pritisnite dugme.
 7. Pritisnite okidač ili ( dugme za snimanje filma) za snimanje.

Odabir grupe efekata i efekta

Takođe možete odabrati grupu efekata i efekat pritiskom na kada se prikaže ekran u koraku 2.

Funkcije dostupne u kreativnom načinu rada