Korišćenje autofokusa

Postavite birač načina fokusa na (autofokus) za korištenje autofokusa.

Odabir načina fokusa
Dugme za okidanje
Korištenje AF za pronalaženje cilja
Korištenje detekcije lica
Korištenje omekšavanja kože
Subjekti nisu pogodni za autofokus
Zaključavanje fokusa

Odabir načina fokusa

Možete odabrati način fokusa koji je prikladan za udaljenost snimanja.

 1. Pritisnite džojstik ( ).
 2. Odaberite željeni način fokusa i pritisnite dugme.
  • Za informacije o tipovima režima fokusa, pogledajte “ Dostupni režimi fokusa ”.
  • Ako se postavka ne primjenjuje pritiskom na dugme, izbor će biti poništen.

Dostupni režimi fokusa

OpcijaOpis
AutofokusKoristite kada je udaljenost od subjekta do objektiva 50 cm (1 ft 8 in.) ili više, ili 5,0 m (16 ft 5 in.) ili više na maksimalnom telefoto položaju zuma.
 • Ikona režima fokusa na ekranu snimanja prikazuje se tek odmah nakon podešavanja.
Makro krupni planPostavite prilikom snimanja slika izbliza.
Kada je omjer zumiranja postavljen na poziciju gdje i indikator zumiranja su prikazani zelenom bojom, kamera može da fokusira subjekte udaljene približno 10 cm (4 in.) od objektiva. Kada je zum na poziciji šireg ugla nego gdje je prikazano, fotoaparat može da fokusira subjekte udaljene od približno 1 cm (0,4 in.) od objektiva.
BeskonačnostKoristite kada snimate udaljene scene kroz prozorsko staklo ili kada snimate pejzaže.
Kamera automatski prilagođava fokus blizu beskonačnosti.
 • Kamera možda neće moći da se fokusira na obližnje objekte.
BeskonačnostDostupno kada je režim scene postavljen na [ Višestruki eksp. osvijetliti ] [ Vatromet ]. Fokus je zaključan na beskonačnost.
 • Zaključano na [ Infinity ] za neke modove scene.

Podešavanje režima fokusa

Dugme za okidanje

OperacijaOpis
Pritisnite do polaPritisnuti okidač „napola“ znači pritisnuti i držati dugme na mjestu gdje osjećate blagi otpor.
 • Fokus i ekspozicija (brzina zatvarača i f-broj) se postavljaju kada pritisnete okidač do pola. Fokus i ekspozicija ostaju zaključani dok je dugme pritisnuto do pola.
 • Područje fokusa varira ovisno o načinu snimanja.
Pritisnite do krajaPritisnuti okidač „do kraja“ znači pritisnuti dugme do kraja.
 • Okidač se otpušta kada se okidač pritisne do kraja.
 • Nemojte koristiti silu kada pritiskate okidač, jer to može dovesti do podrhtavanja fotoaparata i zamućenih slika. Lagano pritisnite dugme.

Korištenje AF za pronalaženje cilja

U (automatski) režim ili kreativni režim, ili kada je uključen [ AF area mode ]. , , , , ili mod je postavljen na [ Target finding AF ], fotoaparat fokusira na način opisan u nastavku kada pritisnete okidač do pola.

Napomene o AF za pronalaženje cilja

 • U zavisnosti od uslova snimanja, objekat za koji kamera odredi da je glavni može se razlikovati.
 • Glavni subjekat možda neće biti otkriven kada se koriste određena podešavanja za [ Balans belog ], [ Kontrola slike ] ili grupu efekata u kreativnom režimu.
 • Kamera možda neće pravilno prepoznati glavni subjekt u sljedećim situacijama:
  • Kada je objekat veoma taman ili svetao
  • Kada glavnom subjektu nedostaju jasno definisane boje
  • Kada je snimak kadriran tako da je glavni subjekt na ivici ekrana
  • Kada je glavni subjekt sastavljen od šablona koji se ponavlja

Korištenje detekcije lica

U sljedećim postavkama, kamera koristi detekciju lica da automatski fokusira ljudska lica.

Ako kamera detektuje više od jednog lica, oko lica na koje se kamera fokusira, prikazuje se dvostruki okvir ( 1 ), a oko ostalih lica prikazuju se jednostruke ivice.

Ako se okidač pritisne do pola kada nije otkriveno nijedno lice:

Napomene o detekciji lica

 • Sposobnost kamere da detektuje lica zavisi od niza faktora, uključujući smer u kome lica gledaju.
 • Kamera ne može otkriti lica u sljedećim situacijama:
  • Kada su lica djelimično sakrivena sunčanim naočalama ili na drugi način ometana
  • Kada lica zauzimaju previše ili premalo kadra

Korištenje omekšavanja kože

U režimu scene [ Portret ] ili [ Noćni portret ], ako se detektuju ljudska lica, kamera obrađuje sliku da ublaži tonove kože lica pre nego što sačuva sliku (do tri lica).
[ Skin softening ] se takođe može primeniti na sačuvane slike u režimu reprodukcije.

Napomene o omekšavanju kože

 • Pohranjivanje slika nakon snimanja može potrajati više vremena nego inače.
 • U nekim uslovima snimanja, željeni rezultati možda neće biti postignuti, a efekti se mogu primeniti na delove slike gde nema lica.

Subjekti nisu pogodni za autofokus

Kamera se možda neće fokusirati na očekivani način u sljedećim situacijama. U rijetkim slučajevima, subjekt možda nije u fokusu uprkos činjenici da je područje fokusa ili indikator fokusa prikazan zeleno:

U gore navedenim situacijama, pokušajte da pritisnete okidač do pola da biste ponovo fokusirali nekoliko puta, ili fokusirajte drugi objekat koji se nalazi na istoj udaljenosti od fotoaparata kao i stvarni željeni subjekat i koristite zaključavanje fokusa.
Zaključavanje fokusa
Kamera također može fokusirati pomoću ručnog fokusa.
Korištenje ručnog fokusa

Zaključavanje fokusa

Koristite zaključavanje fokusa za snimanje kreativnih kompozicija čak i kada je područje fokusa postavljeno na centar kadra.

 1. Postavite objekat u sredinu kadra i pritisnite okidač do pola.
  • Kamera se fokusira na subjekat i područje fokusa je prikazano zelenom bojom.
  • Ekspozicija je takođe zaključana.
 2. Prekomponujte sliku bez podizanja prsta.
  • Pobrinite se da održite istu udaljenost između kamere i subjekta.
 3. Pritisnite okidač do kraja da snimite sliku.

Pomeranje područja fokusa na željenu poziciju

U , , , ili režim snimanja, polje fokusa se može pomerati pomoću džojstika podešavanjem menija snimanja [ AF area mode ] na jednu od ručnih opcija.

Koristeći (AE-L/AF-L) dugme za zaključavanje fokusa

Također možete koristiti (AE-L/AF-L) dugme za zaključavanje ekspozicije ili fokusa umesto da pritisnete i držite okidač do pola.
Dugme za zaključavanje AE/AF