Podešavanje režima blica, samookidača, režima fokusa i kompenzacije ekspozicije

Kada se prikaže ekran snimanja, možete pritisnuti džojstik ( ) ( ) ( ) ( ) za postavljanje dolje opisanih funkcija.

1Način rada blica
Režim blica se može podesiti u skladu sa uslovima snimanja.
Način rada blica
2Kompenzacija ekspozicije
Možete podesiti ukupnu svjetlinu slike.
Kompenzacija ekspozicije
3Režim fokusa
Kada je birač načina fokusa postavljen na (autofokus), možete odrediti način fokusa prema udaljenosti do subjekta.
Korišćenje autofokusa
4Samookidač/ Tajmer za osmeh
Kamera otpušta zatvarač kada protekne određeno vrijeme nakon što pritisnete okidač. Ako [ Smile timer ] je podešen, kamera automatski otpušta zatvarač svaki put kada detektuje nasmejano lice.
Samookidač
Tajmer za osmeh

Funkcije koje se mogu podesiti razlikuju se ovisno o načinu snimanja.