Rezati

Skratite slike samo na dijelove koji su vam potrebni.

 1. Pomjerite kontrolu zuma prema ( ) u režimu reprodukcije preko celog ekrana da biste uvećali sliku.
 2. Podesite stopu uvećanja i položaj prikaza kako biste prikazali samo dio koji želite smanjiti.
  • Za promjenu stope povećanja, pomjerite kontrolu zuma prema ( ) ili ( ). Postavite stopu povećanja pri kojoj se prikazuje.
  • Da vidite drugu oblast slike, pritisnite džojstik .
 3. Pritisnite dugme.
 4. Provjerite sliku i pritisnite dugme.
  • Da biste promijenili dio koji želite zadržati, vratite se na korak 2 pritiskom na .
  • Da biste izašli bez čuvanja izrezane slike, pritisnite dugme.
 5. Kada se prikaže dijalog za potvrdu, izaberite [ Da ] i pritisnite dugme.
  • Kreirana je uređena kopija.

Napomene o izrezivanju

Slike snimljene pomoću jednostavne panorame ne mogu se uređivati.

Veličina slike

 • Omjer širine i visine (horizontalno prema vertikali) izrezane kopije je isti kao i original.
 • Kada je veličina slike izrezane kopije 320 × 240 ili manja, slika se prikazuje u manjoj veličini tokom reprodukcije.