Reprodukcija sličica/prikaz kalendara

U režimu reprodukcije preko celog ekrana ( 1 ), pomerite kontrolu zuma prema ( ) da pređete na režim reprodukcije sličica ( 2 ) i prikažete više slika na ekranu, ili da pređete na prikaz kalendara ( 3 ) i prikažete slike po datumu.

Operacije tokom reprodukcije sličica/prikaza kalendara

FunkcijaOperacija
Promijenite broj prikazanih sličicaPomjerite kontrolu zuma ( ( )/ ( )).
Odaberite sliku u režimu reprodukcije minijatura i prikažite je u režimu reprodukcije preko celog ekranaKoristite džojstik ili ga rotirajte da odaberete sliku i pritisnite dugme.
Prikažite slike snimljene na datum odabran u prikazu kalendaraKoristi ili rotirajte džojstik da odaberete datum i pritisnite dugme.

Napomene o prikazu kalendara

Slike snimljene kada datum fotoaparata nije podešen tretiraju se kao slike snimljene 1. januara 2020.