Štampanje fotografija

Možete koristiti jedan od sljedećih metoda za štampanje fotografija.

Štampanje RAW slika

Da biste odštampali RAW slike, preuzmite ih na računar i koristite softver NX Studio za obradu RAW -a. Da biste koristili softver, pogledajte pomoć na mreži.

Napomene o štampanju slika u omjeru 1:1

Promenite postavku štampača na “Border” kada štampate slike u razmeri 1:1.
Neki štampači možda neće moći da štampaju slike u omjeru 1:1.
Veličina slike