Snimanje fotografija tokom snimanja filmova

Ako se okidač pritisne do kraja tokom snimanja filma, jedan kadar se čuva kao statična slika ( JPEG slika) (osim ručnog režima filma). Snimanje filma se nastavlja dok se statična slika pohranjuje.

Napomene o snimanju fotografija tokom snimanja filma

 • Fotografije se ne mogu pohraniti tokom snimanja filma u sljedećim situacijama:
  • U ručnom načinu rada Film
  • Kada je snimanje filma pauzirano
  • Kada je preostalo vrijeme snimanja filma manje od pet sekundi
  • Kada je [ Movie options ] postavljena na opciju HS filma
 • Kada je meni snimanja [ Kvalitet slike ] je postavljen na [ RAW ] ili [ RAW + Fino ], statična slika se snima kao [ Fino ]. Kada je [ Kvalitet slike ] postavljen na [ RAW + Normalno ], snima se kao [ Normalno ].
 • Do 20 fotografija se može sačuvati tokom snimanja jednog filma kada je [ Movie options ] postavljeno na [ 2160/30p ] ili [ 2160/25p ]. Fotografije se snimaju kao [ Fino ].
 • Može potrajati neko vrijeme da sačuvate slike nakon snimanja.
 • Kadrovi filma koji su snimljeni prilikom snimanja statične slike možda se neće reprodukovati glatko.
 • U snimljenom filmu mogu se čuti zvukovi rada okidača prilikom snimanja fotografije.
 • Ako se fotoaparat pomera kada se pritisne okidač, slika može biti zamućena.