Uređivanje filmova

Kada uređujete filmove, koristite dovoljno napunjenu bateriju kako biste spriječili da se kamera isključi tokom uređivanja.

Izdvajanje samo željenog dijela filma
Čuvanje kadra iz filma kao statične slike

Izdvajanje samo željenog dijela filma

Željeni dio snimljenog filma može se sačuvati kao zasebna datoteka.

 1. Pustite željeni film i pauzirajte na početnoj tački dijela koji želite izdvojiti.
 2. Koristite džojstik da odaberete kontrolu, a zatim pritisnite dugme.
 3. Koristi za odabir (odaberite početnu tačku).
  • Koristi ili rotirajte komandni točkić da pomerite početnu tačku.
  • Da poništite uređivanje, izaberite (nazad) i pritisnite dugme.
 4. Koristi za odabir (odaberite krajnju tačku).
  • Koristi ili rotirajte komandni točkić da pomerite krajnju tačku.
  • Za pregled navedenog dijela koristite za odabir a zatim pritisnite dugme. Pritisnite dugme ponovo da zaustavite pregled.
 5. Koristi za odabir (sačuvaj) i pritisnite dugme.
  • Pratite uputstva na ekranu da sačuvate film.

Napomene o izdvajanju filma

 • Film koji je kreiran montažom ne može se ponovo uređivati.
 • Stvarno skraćeni dio filma može se neznatno razlikovati od dijela odabranog pomoću početne i krajnje točke.
 • Filmovi se ne mogu skratiti tako da traju manje od dvije sekunde.

Čuvanje kadra iz filma kao statične slike

Željeni kadar snimljenog filma može se izdvojiti i sačuvati kao statična slika.

 1. Pauzirajte film i prikažite kadar koji treba izdvojiti.
 2. Koristite džojstik da odaberete kontrolu, a zatim pritisnite dugme.
 3. Odaberite [ Yes ] kada se prikaže dijalog za potvrdu i pritisnite dugme.
  • Fotografija se čuva sa [ Normalno ] kao kvalitet slike. Veličina slike određena je originalnom veličinom slike filma.
   Opcije filma

Ograničenja za izdvajanje fotografija

Fotografije se ne mogu izdvojiti iz filma snimljenog sa opcijom HS filma.