Utor je prazan

Podesite da li se zatvarač može otpustiti kada memorijska kartica nije umetnuta u fotoaparat.

  1. dugme
  2. (postaviti)
  3. dugme
  4. Utor je prazan
  5. dugme
OpcijaOpis
Otpuštanje zaključano
(podrazumevana postavka)
Osim ako memorijska kartica nije umetnuta u fotoaparat, zatvarač se ne može otpustiti.
Omogući oslobađanjeČak i kada memorijska kartica nije umetnuta u fotoaparat, zatvarač se može otpustiti. Međutim, [ Demo mode ] se prikazuje na slici snimljenoj kada memorijska kartica nije umetnuta i slika se ne može sačuvati na memorijskoj kartici, iako je slika prikazana na ekranu. Takođe, slika se ne može prenijeti na pametni uređaj.