Smanjenje vibracija

Odaberite postavku za smanjenje vibracije koja se koristi prilikom snimanja.
Odaberite [ Off ] kada koristite stativ za stabilizaciju fotoaparata tokom snimanja.

  1. dugme
  2. (postaviti)
  3. dugme
  4. Smanjenje vibracija
  5. dugme
OpcijaOpis
Normalno
(podrazumevana postavka)
Pogodno za snimanje slika objekata koji se ne kreću.
AktivanPogodan za snimanje slika ako postoji vjerovatnoća da će doći do relativno velikog podrhtavanja fotoaparata, kao što je snimanje iz automobila ili pod lošim uslovima za uporište.
Normalno (prvo kadriranje)U poređenju sa postavkom [ Normalno ], možete smanjiti količinu razlike između željene kompozicije i snimljene slike.
Aktivan (prvo kadriranje)U poređenju sa postavkom [ Aktivno ], možete smanjiti količinu razlike između željene kompozicije i snimljene slike.
IsključenoKompenzacija se ne vrši.

Napomene o [ Smanjenju vibracija ]

  • Nakon uključivanja fotoaparata ili nakon prebacivanja iz režima reprodukcije u režim snimanja, sačekajte da ekran za snimanje bude spreman pre snimanja slika.
  • [ Normalno ] ili [ Aktivno ] se preporučuje ako niste zabrinuti zbog malih varijacija u kompoziciji slike do kojih može doći. Količina kompenzacije podrhtavanja fotoaparata veća je od one kod [ Normalno (prvo kadriranje) ] ili [ Aktivno (prvo kadriranje) ].
  • [ Normalno (prvo kadriranje) ] se preporučuje kada nameravate da značajno promenite smer kamere tokom snimanja, kao što je pri pomeranju. Kamera automatski detektuje smjer pomicanja i kompenzuje samo vibracije uzrokovane podrhtavanjem fotoaparata.
  • Slike na ekranu mogu biti mutne odmah nakon snimanja.
  • Smanjenje vibracija možda neće moći u potpunosti eliminirati efekte podrhtavanja fotoaparata u nekim situacijama.